•  Utilizarea terenului: hectare

Terenuri agricole

Suprafata

 

Terenuri neagricole

Suprafata

•  arabil

2406

•  paduri

270

•  pasuni

688

•  ape

27

•  fânete

119

•  drumuri

134

•  vii

-

•  constructii

292,83

•  livezi

217

•  neproductive

82

TOTAL:

3430

TOTAL:

3976

•  Agricultura:

•  Structura exploatatiilor (numar ):

3

•  Mari (> 150 ha)

-

•  Mici (< 150 ha)

-

•  Asociatii familiale

3

•  Ponderea productiei agricole a comunei în productia globala a judetului:

•  În 2005:

1,69 %

•  În 2006:

1,61 %

•  Cresterea animalelor (numar capete):

cai

bovine

porcine

ovine

capre

pasari

Stupi de albine

188

2210

1600

5060

40

16820

450

 

 

 

 

 

SUS | | Pagina 2 |
 

 

 

 

 

 
© Copyright Primaria Grumazesti 2007 made by WebBilder